Så kan ett fackförbund hjälpa dig som musiker

Förhandla fram bästa lönen eller få rådgivning vid tvister. Ett fackförbund är där för dig som arbetstagare. Att arbeta som musiker är många gånger tufft och ett medlemskap i ett fackförbund kan stärka din roll på arbetsmarknaden.

Fackförbund stärker dig i en tuff musikbransch

Ett medlemskap i ett fackförbund för med sig många förmåner, även för dig som arbetar som musiker. I en bransch där många slåss om samma dröm är ett fackförbund till stor nytta för att du ska få så bra villkor som möjligt. Det finns idag flera olika fackförbund du som musiker kan bli medlem i. Var och en av dessa har olika villkor och förmåner, men alla är där för att stärka dig som arbetstagare på arbetsmarknaden.

Påverka dina arbetsvillkor

Är du medlem i ett fackförbund kan du som musiker påverka dina arbetsvillkor på ett helt annat sätt än vad du skulle kunnat om du inte varit medlem. Ju fler som blir medlemmar desto starkare växer sig den fackliga rörelsen i Sverige. Det bidrar till att stärka arbetarna på den svenska arbetsmarknaden.

Förhandla fram en bra lön med hjälp av fackförbund

Oavsett bransch vill man ha den bästa möjliga lönen. Är du musiker kan det vara svårt att förhandla fram en bra lön för dig utan hjälp från ett fackförbund. Detta då förhandlingsmöjligheterna inte är lika bra för en enskild arbetstagare som för ett fackförbund med större inflytande.

Inkomstförsäkring ingår för dig som musiker

I många fackförbund ingår inkomstförsäkring, vilket är en trygghet utöver a-kassan. Musikerbranschen kan många gånger vara väldigt tuff och att försörja sig på musiken är svårt. Skulle du då bli arbetslös får du ett extra skydd som kompletterar a-kassan i jakt på ett nytt jobb i branschen.

Få hjälp med arbetsrättsfrågor

Blir du diskriminerad i ditt jobb som musiker, eller upplever du dig själv bli orättvis behandlad kan du få hjälp av ditt fackförbund. De hjälper dig med dessa typer av frågor och vad du ska göra. Vid större tvister erbjuder de flesta fackförbund även juridisk hjälp. Skulle ett mål exempelvis gå till domstol finns det många fackförbund som även erbjuder rättshjälp.

Det kan dock krävas att du gör mer än bara arbetar som musiker för att bli medlem i vissa fackförbund. Ibland kan det krävas att du tagit eller håller på att ta en examen i en akademisk utbildning. Om du studerar kan du i många fall teckna ett studentmedlemskap under tiden du studerar.